Mitä on Jazz?

Lähes kaikki tuntevat jazzin nimenä ja käsitteenä, mutta mitä jazz ihan tarkalleen ottaen tarkoittaa? Siitä kerrotaan tällä sivulla, jossa pureudutaan jazzin saloihin sekä keinoihin, joiden avulla jazz-harrastaja voi harrastuksensa rahoittaa.

Jazz on ainutlaatuinen musiikkigenre

Jazzia voidaan pitää aivan ainutlaatuisena ja omalaatuisena musiikkigenrenä, joka on syntynyt Yhdysvalloissa. Siitä on erkaantunut monia erilaisia tyylejä, jotka ovat kehittyneet aivan omanlaisikseen. Synkopoitu rytmi, joka on keinuva, sekä improvisaatio ovat tyypillisiä lähes kaikille jazzin tyylilajeille. Puhallinsoittimia käytetään runsaasti jazzissa ja ne antavatkin sille omaleimaisen soundinsa.

Milloin jazz sitten syntyi? Voidaan sanoa, että viimeistään se syntyi 1800-luvulla. Se syntyi afroamerikkalaisten keskuudessa Yhdysvaltojen eteläisissä valtioissa. Vaikka jazzin voidaankin sanoa syntyneen 1800-luvulla, niin tunnusomaiset muotonsa se sai vasta 1900-luvun aikana. New Orleans oli aivan erityinen kyseisen lajin syntypaikka.

Mistä jazz sai vaikutteita? Ensinnäkin afroamerikkalainen vokaalimusiikki antoi jazzille oman leimansa. Tämän lisäksi blues ja spirituaalimusiikki vaikuttivat suuresti jazzin syntyyn ja kehitykseen. Vaikka alun perin afroamerikkalaiset kehittivät jazzin, niin ensimmäisinä sitä levytti valkoisten muusikoiden jazzyhtye, jonka nimi oli Original Dixieland Jass Band. Ensimmäinen levytys tehtiin 1917. Nyt saatat miettiä, milloin jazz saapui Suomeen? Kotimaamme jazz saavutti 1920-luvulla.

Mitä sana ”jazz” tarkoittaa?

Mitä sana ”jazz” sitten tarkoittaa ja mikä on sanan alkuperä. Alkuperästä ei osata kertoa täysin tyhjentävää selitystä. Osa on sitä mieltä, että sana juontaa juurensa slangitermeihin, jotka tarkoittavat siemennestettä. Tällaisia termejä ovat sekä ”gism” että ”jasm”. Osa on sitä mieltä, että englannin kielen termi ”jazzing” tarkoittaisi prostituutiota. On myös ehdotettu, että sana juontaisi juurensa englannin kielen sijaan ranskan kieleen. Ranskasta löytyy nimittäin ”jaser”-verbi, joka tarkoittaa jaarittelua. Lisäksi ranskan kielestä löytyy sana ”chasse”, joka tarkoittaa saalistusta.

Tässä ei ole vielä kaikki ”jazz”-sanan alkuperään liittyvä spekulaatio. On nimittäin ehdotettu myös, että sanan alkuperä liittyisi varhaisten muusikoiden nimiin, kuten ”James” tai ”Charles”. Se sentään tiedetään, että ”jass”-sanaa, josta myöhemmin muotoutui muoto ”jazz”, käytettiin ensimmäistä kertaa musiikkiterminä 1910-luvulla Chicagossa.

Miksi Jazz syntyi juuri New Orleansissa?

New Orleans oli monin tavoin otollinen alusta jazzin synnylle. Ensinnäkin se oli tunnettu vapaamielisyydestään. Tämä vapaamielisyys tarjosi kulttuureille mahdollisuuden sekoittua ilman suurempia vaikeuksia. Jazzin lisäksi myöskin ragtime kukoisti kaupungissa. Kerrottakoon vielä, että ragtime oli tyypillistä bordellien musiikkia. Kun ragtime alkoi kehittyä, kehittyi siitä jazziksi nimitetty musiikkilaji. Kehityskulku alkoi 1890-1910-lukujen aikana. Jazz oli ragtimea keveämpää ja monipuolisempaa. Kappaleissa alettiin käyttää aikaisempaa useammin improvisoituja soolo-osuuksia, mikä myös antoi jazzille oman, ainutlaatuisen leimansa. Eloisuus ja tunnelmallisuus olivat tyypillisiä tuon ajan jazzin piirteitä.

Miten jazzia voi harrastaa ja missä sitä voi opiskella?

Jazzia voi harrastaa nykyäänkin monin eri tavoin. Moni jazzin ystävä nauttii etupäässä jazzin kuuntelemisesta. Tällöin hän saattaa esimerkiksi keräillä jazz-levyjä tai käydä jazz-keikoilla, mikä vaatii rahaa.

Jazzia voi myös opiskella vaikkapa Pop & Jazz -konservatoriossa eli PJK:ssa. PJK ei ole ilmainen oppilaitos, vaan sen toimintaan osallistumiseksi on maksettava lukukausimaksuja. Esimerkiksi musiikkiopistotason lukukausimaksu oli vuonna 2016-2017 suuruudeltaan 380 euron suuruinen eli aivan pienistä summista ei ole kyse. Tällä maksulla pääsi instrumenttitunneille, joiden pituus oli 45 minuuttia. Monen mielestä lukukausimaksu saattaa kuulostaa suurelta ja voi olla suuri investointi. Toisinaan voikin olla tarpeellista turvautua lainaan, jotta pääsee opiskelemaan unelmiensa alaa muusikkona. Lainaa on nykyään mahdollista hakea myös netistä ja esimerkiksi moneybanker voi tällöin olla oikea yhteydenottotaho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *